Levensbeëindiging

Met hulp

• Euthanasie
Het woord euthanasie komt van het Griekse woord euthanatos, dat letterlijk ‘een goede dood’ betekent.
Bij passieve euthanasie is sprake van stopzetting van geneeskundige behandeling van iemand die daardoor zal overlijden. Bij actieve euthanasie wordt een dodelijk middel toegediend. In veel landen is actieve euthanasie verboden. In Nederland en België mag een arts onder voorwaarden euthanasie verlenen. Daar moet iemand zelf om hebben verzocht.

• Palliatieve sedatie
Een arts dient medicatie toe om het bewustzijn van een patiënt te verlagen. De patiënt maakt zijn dood, meestal te verwachten binnen een tot twee weken, niet meer bewust mee.

• Hulp bij zelfdoding
Hulpverbod: assisteren bij zelfdoding is in Nederland verboden en dus strafbaar, in Duitsland toegestaan. Adviezen geven mag wel. In Zwitserland is hulp bij zelfdoding wettelijk toegestaan. Die hulp mag onder voorwaarden ook aan niet-Zwitsers worden gegeven.
Wil je in Nederland toch helpen, dan is het risico van vervolging het geringst bij een methode die geen sporen achterlaat. Dat is het geval bij gebruik van de stikstofmethode

Zonder hulp

• Zelfdoding
Zelfdoding is niet wettelijk verboden, maar er zijn landen waar zo’n verbod wel bestaat, zoals Maleisië en Pakistan.
Opzettelijke beëindiging van het eigen leven gebeurt op vele manieren. Mensen gooien zich van daken, springen voor treinen, verdrinken zichzelf, zetten hun auto tegen een boom of rijden opzettelijk in op tegemoetkomend verkeer of kiezen een andere gewelddadige manier. Het is ook mogelijk om op mildere wijze uit het leven te stappen, bijvoorbeeld door het slikken van bepaalde medicijnen of andere middelen.

• Zelfeuthanasie
Minder eenzaam dan de hierboven beschreven vorm van zelfdoding is zelfeuthanasie, waarbij iemand middelen inneemt zonder betrokkenheid van een arts, maar in de regel wel mensen uit de naaste omgeving om zich heen weet.

• Versterving
Bij bewuste versterving ziet iemand af van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.