Overheden zijn niet enthousiast over zelfmoord. Er zijn wetten tegen actieve hulp bij zelfdoding en tegen ongeoorloofde handel in geneesmiddelen. Verder wordt met maatregelen geprobeerd middelen die zelfdoding vergemakkelijken zo ver mogelijk weg te houden bij het publiek. De tegenwerking bestaat ook uit het bemoeilijken van informatieverschaffing over zelfdoding, met onder meer als gevolg dat YouTube een videokanaal over dat onderwerp sloot.

Slaapmiddelen

Een zeer effectief en vredig uitstapmiddel was een slaappil of drankje met de stofnaam pentobarbital (niet te verwarren met fenobarbital), aan de man gebracht onder bijvoorbeeld de merknaam Nembutal. De Opiumwet verbiedt zelfs het bezit van het middel. Neem 6 gram in, de slaap komt snel en de dood volgt binnen ongeveer een half uur. Het slaapmiddel wordt niet meer voorgeschreven voor menselijk gebruik, de dierenarts mag er wel gebruik van maken voor euthanasie op hond, paard of andere dieren. Mensen maken soms verre en niet zelden vergeefse reizen naar Zuid-Amerika of Azië om pentobarbital in handen te krijgen. Oplichters bieden op internet onwerkzame nepvarianten aan voor woekerprijzen.

Middel X

De laatste jaren staat ‘middel X’ oftewel natriumazide – dodelijk bij inname van 2 gram – in de belangstelling. Er bestaat geen tegengif. De stof is feitelijk bestemd voor het doden van organismen in ziekenhuizen en laboratoria. In kringen van zelfdodingconsultanten is een controverse gaande over de mate van pijnloosheid van het middel. Chemiebedrijven verhandelen alleen grotere hoeveelheden aan instellingen en bedrijven, niet aan particulieren. In Nederland geeft de Corporatie Laatste Wil (CLW) advies. De overheid vervolgt de tussenhandelaar Alex S. op grond van het meeleveren van het antibraakmiddel Domperidon, dat – anders dan ‘middel X’ – een geneesmiddel is dat hij zonder vergunning niet mocht verhandelen.

Natriumnitriet

Een alternatief voor ‘middel X’ is natriumnitriet, een conseerveermiddel voor vlees, vis en kaas. In Australië dient het middel ook om van een overschot aan wilde zwijnen af te komen. De in te nemen hoeveelheid is minimaal 5 gram, maar 25 gram wordt aanbevolen. Het aanbod van natriumnitriet online is afgenomen onder druk van overheden. Wie snel na de zelfmoordpoging wordt gevonden, kan met een tegengif in leven worden gehouden. Of het middel pijnloos is, is onderwerp van een controverse.