Wij

Er zou een manier moeten zijn voor een mens om zelfstandig op een humane manier uit het leven te stappen. Met die gedachte trad rechtsgeleerde Huib Drion naar voren in 1991. Sindsdien spreken we van de pil van Drion. Hij dacht aan een tweetrapsraket: je slikt de eerste pil om het proces in gang te zetten en de tweede om na een zekere bedenktijd je besluit tot uitstappen definitief te maken of af te blazen.


Huib Drion was hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en raadsheer in de Hoge Raad.

Huib Drion, 1969

Die pil van Drion bestaat niet. Het dichtst in de buurt komt pentobarbital, een barbituraat dat als slaapmiddel ooit gemakkelijk verkrijgbaar was en nu op de zwarte markt wordt verhandeld onder bijvoorbeeld de naam Nembutal. Zelfdoding is niet populair bij overheden, wat de verkrijgbaarheid van pentobarbital – niet te verwarren met fenobarbital – over de jaren niet ten goede is gekomen.
De makers van de website Drionwijzer stellen zich niet tot doel om zelfdoding te bevorderen, wel om manieren uiteen te zetten om dit daadwerkelijk humaan te doen en te waarschuwen voor mogelijke fouten waardoor de zachte dood een wrede wending neemt of het leven na een mislukte zelfmoordpoging een gruwel wordt.

De uitstapfantasie van een romantische geest zou een reis naar de Noordpool kunnen zijn teneinde in een idyllisch sneeuwlandschap bij ijzige kou twee flessen wodka soldaat te maken. Alcohol en vorst vormen een dodelijke combinatie. De risico’s van onderkoeling komen elders op deze website aan bod.

De makers van deze website ontraden zelfdoding in een opwelling. Denk lang na, vooral ook over de achterblijvers, en doe het daarna wellicht niet. Praat er eerst over. Neem bijvoorbeeld contact op met hulpverleners van zelfmoordpreventie.

Rob Vunderink, journalist
Hans Groener, digitalist

Disclaimer
De informatie op deze website steunt op bronnen in de literatuur en op het internet. De samenstellers van deze website wijzen erop dat bezoekers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het al dan niet in de praktijk brengen van de geboden informatie en zichzelf dienen te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verzamelde data. Drionwijzer beoogt te informeren, niet te adviseren.